Behöver du hjälp?
Ring oss på
08-557 680 90

Kvalitetspolicy

Vectur AB är ett helsvenskt bolag som har varit verksamt sedan 2014. Vi har produkter för lager och logistik som lastbärare, pallyftare, pall och lagersystem, thermoprodukter och påkörningsskydd. Vi vill kunna erbjuda ett så brett urval av produkter som möjligt, med bästa kvalitet och bästa pris, till våra kunder.

Vi har genom vårt samarbete med ledande leverantörer inom dessa områden en bred produktportfölj att erbjuda. Vi har import från mer än 10 länder. Inom företagen har vi mer än 80 års samlad erfarenhet med att arbeta med våra respektive produktområden.

Denna kvalitetspolicy uttrycker VECTUR AB:s grundläggande värderingar och utgör basen för Vectur AB:s kvalitetsledningssystem.

Vectur AB skall:

  • Alltid bemöta våra kunder och kontaktpersoner på ett bra och professionellt sätt så att specificerade krav tillgodoses och att vi därmed blir ett självklart förstaval som leverantör.
  • Arbeta för att ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete genom att aktivt formulera kvalitetsmål baserade på vår processkartläggning.
  • Utveckla våra medarbetares kompetens kontinuerligt genom utbildning och därmed få kompetent och engagerad personal som känner ansvar för sina arbetsuppgifter.
  • Leverera våra produkter enligt fastställda kontrollinstruktioner baserade på våra kunders krav.
  • Fastställa metoder för att utvärdera om våra kunder är nöjda.
  • Hantera avvikelser och reklamationer snabbt och effektivt i vår rapportvakt.
  • Arbeta förebyggande med riskanalyser för att undvika brister och reklamationer.
  • Vara tydligt med kravspecifikationer till våra leverantörer och kontinuerligt utvärdera om kraven uppfylls.
  • Vi åtar oss se till att tillämpliga krav som lagar, förordningar och föreskrifter följs.
  • Inneha fullgod ansvarsförsäkring

Version 7.20221101