Påkörningsskydd till Rusta Norrköping 2019

2019 installerade vi ett påkörningsskydd till paketbanan som är till för att pallar med utstickande gods inte skall kunna passera när de transporteras upp eller ner från entresolet.